Allmänna villkor

TEKO Plus

Version:2016-01-30

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket TEKO Plus.

TEKO Plus framförhandlar och underhåller inköpsavtal (vidare kallat tjänst) till förmån för företag som är medlem eller har serviceavtal med TEKO (vidare kallade användare).

TEKO Plus är inte en juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade inköpsavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

TEKO Plus är ett varumärke som ägs av TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag och drivs av leverantören Sådenäs AB. Ansvarig utgivare av TEKO Plus och utställare av dessa allmänna villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar hos TEKO.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan TEKO Plus och användaren.

TEKO Plus presenterar framförhandlade inköpsavtal och de speciella villkor för köp och leverans på dessa inköpsavtal som framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för användaren vid nyttjande av ett inköpsavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor TEKO Plus framförhandlat är alltid leverantörens ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 9).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne tillgjort sig denna rätt, enligt punkt 3.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri för användare som är berättigade att använda tjänsten.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal sker. Vare sig TEKO Plus eller TEKO har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i leverantörsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från TEKO Plus om huruvida villkor har ändrats eller ej. Detta kan ske genom notis eller nyhet på tjänstens hemsida, eller genom att ställa direkt fråga till TEKO Plus kundtjänst.

10. Medlemsorganisation

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Box 5510 (Storgatan 5), 114 86 Stockholm

 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag    Box 5510 (Storgatan 5), 114 85 Stockholm    (Aktivera Javascript för att se e-post adressen)    08‑762 68 80