Boka hotellrum med svensk bokningstjänst

Lagom till hotellbranschens återkomst har ett ramavtal ingåtts med en svensk bokningstjänst. Hotel Express har funnits i över 20 år och har idag en tjänst som effektiviserar både bokning och administration. 

Hotel Express är en så ovanlig kombination som en nätbaserad bokningstjänst och affärsresebyrå – allt i ett. Deras ambition är att affärsresenärer inte ska behöva använda flera bokningstjänster. Här finns i stort sett alla hotell och hotellkedjor i Sverige och rumspriserna är i paritet med hotellens lägsta onlinetariffer. 

Bokning görs online eller med en personlig service vilket fungerar som en affärsresebyrå. Hotel Express tar ut en månadsavgift av användaren men gör inga andra påslag för gästen eller hotellet. 

Det nya inköpsavtalet är en bokningstjänst för affärsresenärer som bor frekvent på hotell, vill ha minsta möjliga besvär med att söka och boka rum och som har behov att bo på olika hotell och hotellkedjor.  

Logga in och läs mer om ramavtalet och dina medlemsrabatter här.

Om Hotel Express och bokningstjänster på nätet

Nästan alla företag har behov av hotellövernattning i någon utsträckning och för många är det en betydande kostnadspost. Marknaden för att söka hotellrum domineras sedan en tid av två bokningstjänster på nätet, Booking och Expedia. Bara i Europa hanterar dessa två, tillsammans med deras undervarumärken, över 80 % av alla bokningar för såväl företag som privatpersoner. Hotel Express är än så länge den enda bokningstjänsten som samlar alla bokningsbara hotell i Sverige på ett och samma ställe vilket de två stora nättjänsterna faktiskt inte gör. Hotel Express är också ovanliga för att man inte tar av hotellens marginal, eller lägger på bokningsavgift eller påslag på rumspriset så som normalt affärsresebyråer gör. Hotel Express intäkt är i huvudsak månadsavgiften och därför passar tjänsten inte alla. För att månadsavgiften inte ska bli oproportionerlig är det lämpligt att användaren bor minst ca 10 hotellnätter per år. Om resenären har ett mindre behov än så, eller om företagets hotellboenden är spritt bland personalen är det mer lämpligt att använda branschföreningens ramavtal hos till exempel Best Western eller Scandic.