Användarvillkor

Användarvillkor för nyttjande av denna tjänst och webbportal.

2024-01-01

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket TEKO Plus.

TEKO Plus erbjuder inköpsavtal / ramavtal för varor och tjänster till förmån för medlemsföretag och dess anställda. Tjänsten är frivillig att nyttja på eget ansvar.

För att nyttja TEKO Plus erbjudanden ska användaren följa de instruktioner som följer till varje inköpsavtal.

2. Utställare

TEKO Plus är ett varumärke som ägs av Teko, Sveriges Textil och Modeföretag Service AB. Tjänsten drivs av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326. Ansvarig utgivare av TEKO Plus och utställare av dessa villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar i TEKO och TEKO’s branschgrupper.

4. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne är medlem.

5. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten. Om användare har avropat ett inköpsavtal som innebär ett tidsbundet abonnemang är användaren alltid bunden till det avtal användaren ingått med leverantören.

6. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri.

7. Nyttjande under eget ansvar

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att nyttja tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal. Vare sig TEKO Plus eller medlemsorganisationen har del i den juridiska relationen mellan användare och leverantör. Ansvarig utgivare eller medlemsorganisationen kan inte belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

8. Informationsskyldighet vid förändringar i inköpsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från TEKO Plus webbsida, kundsupport eller leverantören om eventuella förändringar i avtalsvillkoren.

9. Medlemsorganisation

Teko, Sveriges Textil och Modeföretag Service AB
Box 5510, 111 85 Stockholm
Storgatan 5
Telefon: 08-762 68 80
E-post: info@teko.se