Mest nyttjade ramavtal under 2021

Vi har nyligen gjort en sammanställning över vilka medlemsförmåner medlemmarna nyttjat mest. Bland våra ca 30 ramavtal som varit tillgängliga under året är det naturligt att några är mer attraktiva än andra. Nedan kan du se vilka som varit mest intressanta, fått flest frågor och uppmärksamhet.

Mest klickat 2021: Drivmedel, Hotell, Förbrukning, Glasögon, Paket & Gods.

Flest användare 2021: Preem, OKQ8, Office Depot.

Mest använt i SEK 2021: Transportbilar, Cramo, Preem.

Inger på TEKO Plus kundtjänst för medlemsförmåner


Inger Sundelin är kommunikatör för medlemsförmåner på TEKO Plus. Hon berättar att de mest uppskattade förmånerna i samtalen 2021 har varit DHL, Cramo och Synoptik.