Välkommen till en ny webbportal för medlemsförmåner

Som du säkert känner till har alla medlemmar i TEKO tillgång till ett antal förmånliga ramavtal. Nu har vi gjort det lite enklare att använda dem så att du lättare kan spara både tid och pengar.

Vi har sedan många år samlat våra ramavtal på en särskild webbportal som heter TEKO Plus. Nu har vi uppdaterat webbportalen och gör det lite enklare att både se vad som finns och enklare att avropa ett ramavtal.

Du hittar den nya webbportalen via teko.se under medlemsförmåner eller direkt på tekoplus.se

Välkommen till Nya TEKO Plus.